For annonsører

Det er egne forretningsførere for Stud.Jur. som besørger den daglige driften av tidsskriftet gjennom kontakt med annonsører og produksjonen av mønsterbesvarelser (som selges hos JSU).

Medieinformasjon 2017: Medieinformasjon for annonsører (PDF)

 

Forretningsførere for Stud.Jur. i 2017

Alexander Kind Petersen (annonsesalg)

Rasmus Nordbø

 

Kontaktinformasjon annonsører

E-post: forretningsforer@juristforeningen.no

Telefon: 957 53 424 (Alexander Kind Petersen)

Telefon: 976 10 182 (Rasmus Nordbø)