Abonnement

Studenter og ansatte ved Det juridisk fakultet i Oslo 
Abonnement på Stud.Jur. er gratis for alle semesterregistrerte studenter ved Det juridiske fakultet i Oslo, og for fakultetets ansatte. Stud.Jur. sendes til den semesterregistrerte adressen til alle studenter. Mottar du ikke nye utgivelser kan du melde adresseendring på Studweb.

Andre 
Andre interesserte kan kjøpe abonnement. Det koster 150,- pr. år for studentabonnenter og 300,- pr. år for andre.
Bladet utgis syv ganger i året.

 

Kontaktinformasjon om abonnement

E-post: forretningsforer@juristforeningen.no 

Stud.Jur. v/forretningsfører
Karl Johans gate 47
0162 Oslo