Vedrørende personvernavviket i årets siste utgave av Stud.Jur. 


Vi i Juristforeningen synes dette er en utrolig lei situasjon for alle våre medstudenter. Heldigvis er det potensielle skadeomfanget lite; dataene har bare vært tilgjengelig analogt, og alle returer håndteres forsvarlig av fakultetet.

 

På grunn av NRKs opprinnelige omtale av saken, ønsker vi å understreke at Juristforeningen ikke har tilgang til personopplysninger om våre medlemmer. Det har vi aldri hatt og kommer aldri til å ha.

 

Vi er i tett dialog med fakultetet for å forsikre oss om at en slik hendelse ikke skjer igjen.