Juristforeningen i Oslo er den største og viktigste studentforeningen for jusstudentene i landets hovedstad. Vi tilbyr et bredt spekter av aktiviteter, av både faglig, kulturell og sosial karakter.

Elektronisk avstemning under høstens Generalforsamling

Fredag 28. oktober er det tid for Juristforeningens generalforsamling høsten 2016. I den forbindelse har Valgkomiteen litt viktig informasjon om valgdelen (del 2).

I høst skal vi prøve å avholde elektronisk avstemning på valgdelen. For å få til dette er det viktig at alle kommer med fulladet telefon, samt at det er lurt å ha med seg telefonlader og nødlader dersom dere har dette. Vi kommer til å lege ut skjøteledninger slik at dere kan lade underveis. Det er også fint om alle har mulighet til å laste ned appen VOXVOTE på forhånd. Dette er et prøveprosjekt, og det er derfor viktig at alle har tålmodighet med gjennomføringen.

Mer informasjon om årets generalforsamling finner du her, og en liste over verv på valg finner du her. Vi gleder oss til Generalforsamling!

Generalforsamling høsten 2016

Bilde1Juristforeningen inviterer herved til høstens generalforsamling, fredag 28. oktober kl. 12.00, Auditorium 13 (Domus Media)!  Alle medlemmer av Juristforeningen har møterett. Du må ha vært medlem minst én uke for å ha stemmerett.

På Generalforsamlingen Del II er det mulig å stille til valg for verv i Juristforeningen. Man må være medlem av Juristforeningen for å kunne stille til de tilgjengelige vervene. Alle verv har funksjonstid fra januar 2017. Klikk her for å se hvilke verv som er på valg. 

Klikk her for dagsorden og program

DEL I (kl. 12:00)
1. Valg av ordstyrer
2. Valg av referent
3. Valg av tellekorps
4. Valg av to medlemmer til å signere protokollen
5. Godkjennelse av innkalling til generalforsamling
6. Godkjennelse av referat for generalforsamlingen V2016
7. Gjennomgang av årsberetninger og regnskap (2016)
8. Gjennomgang av semesterberetninger og økonomisk status (Høst 2016)
9. Lovendringsforslag
10. Vedtaksforslag
12. Annet

PAUSE:
Lunsj på “Bua” (Juristforeningens lokaler ved siden av frokostkjelleren). Vi serverer pizza fra Pizza Pancetta og cava til alle som har deltatt på del I.

DEL II (kl. 16:00)
13. Valg av nye tillitsvalgte


Har du spørsmål? I forkant av generalforsamlingen arrangerer valgkomiteen også infolunsj på ”Bua” (ved Frokostkjelleren) mandag 10. oktober kl. 11:00-13:00. Kom innom å ta en prat, og få vite hvordan DU kan engasjere deg! Du kan også kontakte Valgkomiteen på valgkomite@juristforeningen.no eller spør på vårt Facebook-event.

MÅNEDENS UNDERSTYRE: Bustyret

Månedens understyre for oktober er Bustyret. Bustyret er et av Juristforeningens interne styrer og består av kontoransvarlig, sosialansvarlig og leder husmor. Husmorvervet har lange tradisjoner i foreningen, men selve Bustyret ble opprettet så sent som i 2015. Bustyrets hovedoppgave er å ha ansvar for Juristforeninges kontor, “Bua”. Vi er alle veldig glad i “Bua”, og Bustyret gjør derfor en viktig oppgave. Videre arrangerer Bustyret uformelle sosiale aktiviteter i Juristforeningens lokaler.

bustyret12642591_10153254001055966_7305266570905665354_n

 

 

 

 

 

Vil du være med i Bustyret? Det er valg til Bustyret på Juristforeningens generalforsamling 29. oktober. Alle medlemmer av Juristforeningen kan stille til valg.

Les mer om Bustyret her