Juristforeningen i Oslo er den største og viktigste studentforeningen for jusstudentene i landets hovedstad. Vi tilbyr et bredt spekter av aktiviteter, av både faglig, kulturell og sosial karakter.

Cabaret Intime presenterer: FAKE JUSS

2016 var et merkelig år for den offentlige debatten. Det var året da saklighet virkelig gikk av moten og forsvant i et kaos av følelser, løgner og identitetspolitikk. Kommuner bruker svimlende summer på PR-byråer, arbeiderpartipolitikere får hakk i plata på Dagsnytt 18 og FrP krever strengere asylpolitikk – selv om det er de som faktisk utøver nevnte politikk som stort sett alle er enige om. Det handler ikke lenger om innholdet i argumentene, men hvordan de presenteres og hvilke følelser, fordommer og forutinntatte politiske standpunkt de appellerer til. Det handler om innøvde replikker og fokusgruppetestede slagord.

Vi lever i det post-faktuelle samfunnet. Her har alle rett på sin egen virkelighetsoppfatning, og Facebooks algoritmer og medieutvalget vi får på nettet gjør at vi slipper å lese nyhetssaker og artikler som utfordrer denne. Så lenge det vi leser bekrefter våre allerede inntatte standpunkt er det ikke så farlig om det er sant eller ikke, enten det handler om at Hilary Clinton driver en pedofiliring fra en pizzasjappe eller at en mur kan stoppe illegal innvandring. Fakta imponerer oss ikke lenger. Og er det egentlig fake news når det stemmer overens med min personlige virkelighet?

Men midt opp i det hele er det noen som kjemper tilbake. Selve mødrene av meningsløse fraser og pynteord, juristene, har fått Stortingsmandat og 30 millioner kroner for å vise nasjonen hvordan man kommuniserer på en klar og tydelig måte. Vi er på et ”mission to civilize”. Dette er vårt bidrag.

Cabaret Intime presenterer FAKE JUSS

For billetter, trykk her.

Ræders fagtur for studenter på JUS3111

Advokatfirmaet Ræder inviterer til fagseminar i avtale- og obligasjonsrett 15. til 16. mars.

Kurset holdes på Juristforeningens egen hytte Hoppeseter

PÅMELDING 28. FEBRUAR kl. 09:00
ved å sende mail til hyttestyret@juristforeningen.no
Her er det først i tid, best i rett-prinsippet som gjelder! Det er begrenset med plasser.

Ræder dekker overnatting, mat, drikke og hyttegenser.

Seminaret består av en avtalerettsdel og en del hvor man skal løse en oppgave i grupper med veiledning av en advokat/fullmektig fra Ræder.

Se «Hoppeseter»  og arrangement på Facebook!
SEMINARPLAN KOMMER!
Har du noen spørsmål?
Send en mail til:
hyttestyret@juristforeningen.no
eller ring Joachim på 988 05 401

Med vennlig hilsen Hyttestyret
– jussens svar på Dyret!

Vinneren av Prisoppgaven 2017 er kåret!

Bedømmelseskomitéen har blitt enige om en vinner, og vi gratulerer Pernille Sandberg Drtina som vinner av Prisoppgaven 2017!

Fagstyret vil rette en stor takk til bedømmelseskomitéen, oppgaveskrivere og alle som sendte inn besvarelser.

Vi minner også om Prosedyrekonkurransen som går av stabelen 15. mars, med finale i Gamle Festsal 06. april. Alle er velkommen som publikum i finalerundene!